x

Apie mus

„Neutralus klimatui Vilnius“ – miesto savivaldybės įsteigtas kompetencijų ir advokacijos centras, įkurtas 2022 metų spalio mėnesį.
Mūzų vizija – siekti neutralaus poveikio klimatui ir klimato kaitos atsparumo Vilniaus mieste.

Esame atsakingi už Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ dvi misijas:
1-oji – Pažangieji neutralaus poveikio klimatui miestai;
2-oji – Prisitaikymas prie klimato kaitos.

Mūsų įsipareigojimas – įtraukti ir įgalinti suinteresuotąsias šalis – Vilniaus miesto savivaldybę ir jos įmones bei įstaigas, miestiečius, verslą, mokslo organizacijas – mažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius ir prisitaikyti prie klimato kaitos mieste.

Šiuo metu bendradarbiaudami su Vilniaus miesto savivaldybe ir partneriais, rengiame esminius dokumentus bei planus šių misijų įgyvendinimui:
– Klimato kaitos susitarimą, bendradarbiaujant su Europos Komisijos „NetZeroCities“ miestų misijos platforma;
– Prisitaikymo prie klimato kaitos planą, bendradarbiaujant su Aplinkos ministerija ir misijos įgyvedininimo „MIP4Adapt“ platformos ekspertais;
– Žaliojo miesto veiksmų planą, bendradarbiaujant su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (EBRD).

Mūsų organizacijoje šiuo metu dirba 5 žmonės.

Informacija atnaujinta 2024 metų vasario mėnesį.