x

Naujienos

 

2025 m. Žalioji Europos sostinė Vilnius drąsiai žengia numatyta kryptimi – iki 2030 m. tapti klimatui neutraliu, žaliu ir inovatyviu miestu. Šiuo metu rengiami konkrečių veiksmų ir investicijų planai, kaip pasiekti šio tikslo. Didžiausias dėmesys bus skiriamas energetikos ir transporto sritims.

Vilnius įsijungė į Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (EBRD) Žaliųjų miestų programą, kuria siekiama mažinti ar iš viso neutralizuoti miestų daromą poveikį klimatui ir kurti žalesnį ateities miestą.

 

Vilnius, kartu su kitais Europos miestais – Klagenfurtu (Austrija) ir Gòcu (Malta), atrinktas dalyvauti „NetZeroCities“ Bandomųjų miestų programoje, įgyvendinant projektą „Klimato neutralumo finansavimas miestams – pilietinio dalyvavimo ir klimato veiksmų skatinimas Europos Sąjungos misijų miestuose: Klagenfurte, Vilniuje ir Gòce “, finansuojamą Europos Komisijos lėšomis.

 

Spalio pabaigoje Energetikos ir technikos muziejuje vilniečiai ir sostinės svečiai įsitraukė į aktualias diskusijas apie tvaresnę ateitį – 6200 muziejaus lankytojų gamino šiltnamio efektą sukeliantį anglies dioksidą, vandenilį, kuriuo ateityje bus varomi sostinės autobusai, žaidė protmūšius, atliekų krepšinį, varžėsi, kas tvariau apšildys namus, lankėsi interaktyvioje Virsmo salėje ir domėjosi, kaip tvariau vartoti turimus išteklius bei efektyviai panaudoti „žaliuosius“ šaltinius.

Europos komisija Vilnių išrinko 2025 m. žaliąja Europos sostine – titulas suteikiamas miestams, diegiantiems tvarius ir inovatyvius sprendimus, dėl kurių mažinamos CO2 emisijos bei didinama energetinė nepriklausomybė. Iki 2030 m. Vilnius siekia tapti klimatui neutraliu miestu. Kad šis tikslas būtų įgyvendintas, jau dabar pramonė ir gyventojai siekia tvaresnio bei sąmoningesnio vartojimo.

 

2023 m. spalio 5 d. VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (LEA) paskelbė gyventojams (namų ūkiams) pirmąjį kvietimą teikti paraiškas neefektyviems ir taršiems katilams keisti.

 

Tai pirmasis kvietimas Lietuvos gyventojams teikti paraiškas šiai paramai gauti. Valstybė numačiusi per šešerius metus paskirstyti gyventojams daugiau kaip 90 mln. eurų paramos, siekiant suteikti palankias galimybes aktyviai keisti individualiuose namuose veikiančią neefektyvią ir taršią šildymo įrangą į modernią ir efektyvią.

 

Europos Komisijos įsteigtų Žaliosios sostinės apdovanojimų finale Vilnius nurungė Gimarainso miestą Portugalijoje bei Gracą Austrijoje ir yra išrinktas Žaliąja Europos sostine 2025!

 

Vilniaus miesto savivaldybės taryba nutarė steigti viešąją įstaigą „Neutralus klimatui Vilnius“, kuri vienys ir koordinuos sritis, susijusias su neutralaus miesto klimato formavimu, ir įgyvendins Vilniaus miesto pertvarką siekiant klimato neutralumo mieste iki 2030 m., kaip tai numato Europos Komisijos kuruojama misija „100 klimatui neutralių ir išmaniųjų miestų“.

„Šiuo metu visa Europa išgyvena energetinę krizę ir yra priversta daryti nepatogius sprendimus siekiant užtikrinti nepertraukiamą elektros, šilumos energijos tiekimą, pramonės įmonių veiklą. Šiame kontekste matome, kaip svarbu didinti energetinę nepriklausomybę, pereiti prie žaliosios energetikos, atsakingiau vartoti išteklius, tad ne tik laikysimės strateginės krypties, bet ir sieksime tiek aplinkai, tiek vartotojams draugiškus sprendimus diegti greičiau. Iki 2030 m. Vilnius turėtų tapti klimatui visiškai neutraliu miestu“, – pažymi Vilniaus vicemeras Valdas Benkunskas.

 

Europos Komisija, vykdydama Klimatui neutralių ir sumanių miestų misiją, prisidės prie 100 Europos miestų, sieksiančių iki 2030 m. neutralizuoti savo poveikį klimatui, plėtros. Tarp jų pateko du Lietuvos miestai Vilnius ir Tauragė. Jie gaus paramą ir finansavimą, kad per šį dešimtmetį taptų klimatui neutraliais ir pavyzdžiu kitiems miestams.