x

Naujienos

 

2025 m. Žalioji Europos sostinė Vilnius drąsiai žengia numatyta kryptimi – iki 2030 m. tapti klimatui neutraliu, žaliu ir inovatyviu miestu. Šiuo metu rengiami konkrečių veiksmų ir investicijų planai, kaip pasiekti šio tikslo. Didžiausias dėmesys bus skiriamas energetikos ir transporto sritims.

Vilnius įsijungė į Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (EBRD) Žaliųjų miestų programą, kuria siekiama mažinti ar iš viso neutralizuoti miestų daromą poveikį klimatui ir kurti žalesnį ateities miestą.

 

Vilnius, kartu su kitais Europos miestais – Klagenfurtu (Austrija) ir Gòcu (Malta), atrinktas dalyvauti „NetZeroCities“ Bandomųjų miestų programoje, įgyvendinant projektą „Klimato neutralumo finansavimas miestams – pilietinio dalyvavimo ir klimato veiksmų skatinimas Europos Sąjungos misijų miestuose: Klagenfurte, Vilniuje ir Gòce “, finansuojamą Europos Komisijos lėšomis.

 

Europos Komisija, vykdydama Klimatui neutralių ir sumanių miestų misiją, prisidės prie 100 Europos miestų, sieksiančių iki 2030 m. neutralizuoti savo poveikį klimatui, plėtros. Tarp jų pateko du Lietuvos miestai Vilnius ir Tauragė. Jie gaus paramą ir finansavimą, kad per šį dešimtmetį taptų klimatui neutraliais ir pavyzdžiu kitiems miestams.