x
  • Pradžia
  • >
  • Nauja įstaiga „Neutralus klimatui Vilnius“ rūpinsis taršos mažinimu

Nauja įstaiga „Neutralus klimatui Vilnius“ rūpinsis taršos mažinimu

2022 rugpjūčio 24 d.

Naujienos

Šių metų balandį Vilnius pateko tarp 100 Europos miestų, kurie iki 2030 m. įgyvendins eksperimentinę inovacijų programą ir sieks iki minimumo sumažinti CO2 emisijas ir išmetamų teršalų kiekį.

Miestams, pasirašiusiems Miestų misijos sutartis, bus suteiktas „Mission label“ ženklas, padėsiantis gauti papildomą finansavimą per ES programas, Europos investicijų banką ir privačius investuotojus. Tuo pačiu, misijos miestai naudosis galimybėmis dalyvauti tyrimuose ir bandomuosiuose inovacijų projektuose, dalinsis patirtimi tarp miestų visose ES šalyse narėse. O ES tyrimų ir inovacijų platforma „Horizon Europe“ iki 2023 m. investuos 350 mln. eurų į su misija susijusius inovacijų projektus.

VšĮ „Neutralus klimatui Vilnius“ bus atsakinga už dekarbonizacijos procesą, planuos ir užtikrins sprendimų, skatinančių ir teikiančių socialinę, ekonominę bei aplinkosauginę naudą įgyvendinimą, konsultuos suinteresuotus asmenis bei atstovaus Vilnių, kaip Miestų misijos dalyvį, Europos Komisijoje.

Artimiausiu metu įstaiga bus įpareigota parengti įsipareigojimo siūlymus dėl Miestų misijos sutarties ir suderinti šį kontraktą su Europos Komisija. Vėlesniuose etapuose įstaiga inicijuos Vilniaus miesto misijos investicijų plano parengimą, ieškos ir derins finansavimo galimybes Miestų misijos tikslams įgyvendinti bei koordinuos priemones, numatytas investiciniame plane.